Dossier invoeren

Efficiënt en effectief!

Alle velden zijn verplicht en dienen door u te worden ingevuld. Vul uw volledige (bedrijfs)gegevens in volgens uw KvK-inschrijving.

Kosten
Alle gemaakte kosten komen in principe voor rekening van de schuldenaar. Dit verandert in het geval van faillissement, WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), overlijden, vertrek met onbekende bestemming, vertrek naar een bekende bestemming in het buitenland of indien u op eigen initiatief het dossier wenst te sluiten.

 

 

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing:

Algemene voorwaarden