Betekening van vonnissen en dwangbevelen

De gerechtsdeurwaarder is volgens de wet de enige functionaris voor het betekenen van exploten en het ten uitvoer leggen van rechterlijke uitspraken.

Bij een betekening van een vonnis of dwangbevel wordt bevel gedaan de vordering, plus rente en proceskosten binnen twee dagen te voldoen. Gebeurt dit niet, dan komt de zaak in de executiefase. Dat houdt in dat er beslag kan worden gelegd op de vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Denk hierbij aan:

  • beslag op loon en/of andere periodieke uitkeringen
  • beslag op het huis van de schuldenaar
  • beslag op de inboedel van de schuldenaar