Dagvaarden

Indien uw klant in gebreke blijft met de betaling van een vordering, kunt u ervoor kiezen om de betaling via de rechter af te dwingen. Door middel van een dagvaarding wordt de schuldenaar opgeroepen om op een zitting van de rechter te verschijnen. U wordt bijgestaan door één van onze juristen.