Pre-incasso

Uit ervaring blijkt dat het starten van een zogenoemde pré-incasso procedure veel effect heeft op het betalingsgedrag van klanten. Ze krijgen in deze fase de mogelijkheid tot betalen, voordat u de vordering uit handen geeft. U én uw klant besparen hiermee extra kosten en de relatie met uw klant blijft gehandhaafd. Bovendien heeft het een positief effect op uw liquiditeit. Om niet-betalende klanten zo vroeg mogelijk te voorkomen, zijn er een aantal mogelijkheden:

Profitletter
In een profitletter wordt uw laatste aanmaning geprint op briefpapier van van der Velde van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders en in onze envelop verstuurd. Indien gewenst, denken wij graag mee over de inhoud van deze brief. Een duidelijk signaal voor uw klanten dat – na uitblijven van betaling – de vordering aan van der Velde van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders wordt overgedragen. Betaling naar aanleiding van de profitletter vindt nog wel plaats op uw bankrekening. 

Waarschuwingsregel
U kunt, in overleg, onze naam op uw briefpapier vermelden. Hiervan gaat een waarschuwend effect uit naar mogelijk niet-betalende klanten.

Vermelding op uw website
Steeds meer bedrijven vermelden de betalingswijze en incassoprocedure op hun website. Ook dit werkt preventief. Uw klanten weten direct waar ze aan toe zijn. In overleg kunt u onze naam dan ook vermelden op uw website.